LAATU

Tuotteen laatuu ja toimitusvarmuus on ollut yrityksellemme tärkeitä alusta asti.

Julkisivuelementeillämme on SFS :n myöntämä A-luokitus eri julkisivupinnoille, sekä meille on myönnetty A-luokan julkisivutyönjohtopätevyys, 1-luokan betonityönjohtajan pätevyys ja 1-luokan valmisbetonityönjohtajan pätevyys.

Lisäksi tehtaan toimintaa valvoo Inspecta oy:n valvoja joka tekee 4 tarkastuskäyntiä vuodessa.

Laatuasioita käsitellään myös yrityksen sisällä käytävissä viikkopalavereissa ja kuukausittain koko henkilökuntaa käsittävässä kuukausipalaverissa joista laaditaan muistio.

Yrityksellä on ISO 9002 mukaan laadittu yrityksen sisäinen laatujärjestelmä.

VB-Betoni on hyväksytty myös Tiehallinnon teräsbetonisten siltaelementtien valmistajaluetteloon!

CE-MERKINNÄN VARMENTAMISPÄÄTÖS -2015

SUORITUSTASOILMOITUS Dop -2015

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA

TUOTANNON SISÄISEN LAADUNVALVONNAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS